Skip available courses

Available courses

EITA offers for DMM semester 1 students
PWWW course for DIM Semester 2 and 3
Kursus ini akan mendedahkan kepada pelajar perkara-perkara asas dalam bahasa Arab seperti huruf-huruf
hijaiyyah, tatabahasa dan empat kemahiran bahasa (mendengar, membaca, menulis dan bertutur). Kursus ini juga
melatih pelajar melengkap dan membina ayat-ayat mudah dan dialog-dialog ringkas dalam Bahasa Arab
berdasarkan situasi tertentu.

Skip Calendar